خاطره ای که نوشتم اول شد ...  

خدا همه شهدا را قرین رحمت کند ...  

خصوصا شهیدان حسین رکن الدینی و رمضان کریمی