به قول استاد عادل اگه ماه رمضون یه جور دیگه فکر نکنیم فرقی با بقیه ماهها نداره ...