کل یوم عاشورا ، کل ارض کربلا

خدا راشکرامام حسین(ع) و حادثه عاشورا فقط برای دوماه نیست اماحیف که ..........