پس بیاین یه کاری بکنیم ازالان تا این تاریخ که تو تقویم پیدا کردم : ۱۹/۹/۸۸

با همدیگه فکر کنیم که چه جوری میشه با کارهایی بلدیم به همه کمک کنیم ؟؟؟

اول باید کارامون رو به پول تبدیل کنیم بعدش اونا روبفروشیم و پولش رو به کسانی کمک کنیم که خیلی احتیاج دارن !!!

چون خودم هم قبل از اینکه در قالب یوهن هر متولد بشم یه کم هنر بلد بودم اونا رو به کار خواهم برد ...

اولین فراخوان "یوهن هر" اینه که باید واسه۱۹/۹ /۸۸یه پوستر داشته باشیم که همه بدونن ما می خوایم چی کار بکنیم، پس با هنری که بلدین یه پوستر طراحی کنید البته نظر "یوهن هر" بیشتر روی کارهای نو و خلاق باشه و بیشتر هم از هنر دست استفاده بشه تا کارهای کامپیوتری ... یعنی اگه کاری می خواین انجام بدین خودتون درست کنید نقاشی ، حجم،کلاژ،وحتی عکس ...

وقتی پوستر تایید شد اونوقت از اون کار عکس میگیریم و میشه پوستر ...