چون قول دادم بعد از چاپ مقاله ام تو ندای جوان بندرعباس بذارم تو وبلاگم  پس منتظر باشید فعلا؛