از این هفته هر هفته می خوام مطالب جدیدی تو وبلاگم بذارم به اسم انرژی ... این مطالب بعد از چاپ در هفته نامه ندای جوان بندرعباس نوشته خواهد شد .