امسال سال خوبی از نظر هنر بود واسه من خیلی راجع به تعزیه فعالیت کردم و هنوز هم درگیرم ... شبیه خوانی هنریه که هیچ جای دنیا جز ایران پیدا نمی شه ...