اون روز رفتم جشن عیدانه دوستام رو دیدم... به یه راه ها و نتیجه های خوبی هم رسیدم .... که به تدریج اعلام می کنم ... یه عکس هم از اون روز ...