من یه کاری می خوام بکنم ...

هنری که می خوام از خودم بروز بدم تو حیطه مواد دور ریختنیه !!!!!!!!

من وقتی یه کم کوچولوتر بودم با مواد دور ریختنی چیزای زیادی درست می کردم ...

 چند تا نمونه کار درست می کنم عکسشو می ذارم تو وبلاگ تا همه ببینن این نمونه کارهاییه که  

می خوام تو نمایشگاه بذارم ...

 بقیه هم کمک کنن لطفا" ....

همین ...