واسه کمک کردن چندتنظر دارم :

1_ همون نمایشگاه و ارائه کارهای هنری …

2_ هر کسی که کار غیر هنری مثل فروشندگی داره مثلا" فروشنده لوازم التحریر داره یکی از اجناس مغازش مثلا" پول دفتر 40 یرگ رو به کمک واسه کم درآمد ها اختصاص بده … این یه پیشنهاده فقط …!!!

3_ مثلا" تو سی آهو که باغ هست هر باغداری یه درخت رو به کمک اختصاص بده ... … این یه پیشنهاده فقط …!!!

4_ مثلا" دکتر ها یه روز ختص رو واسه کمک اختصاص بدن : ویزیت یا دادن بخشی از درآمد اون روزشون رو کمک کنند ... این یه پیشنهاده فقط …!!!