از رسالت اصلی یو هن هر دارم دور می شم انگار . نوشتن داستان حواس منو داره پرت میکنه ! نه این کار حاشیه ای منه کار اصلی من کمک کردنه باید کمک کنیم ... گفتم که باید یه نمایشگاه داشته باشیم تا هم هنرهامون رو به همه نشون بدیم و هم از فروش کارامون پولی به دست بیاد که با اون بتونیم به اونایی که احتیاج دارن کمک کنیم ...

وقتی کارمون رو ببینن بهش علاقه مند میشن و به سمت اون میان و می تونیم هنر رو از این حواب زمستونی در بیاریم ... به قول یه شاعر(سعدی شیرازی) : سخن در زبان دانی ای هنر مند چیست؟ کلید در گنج صاحب هنر ، چو در بسته باشد چه داند کسی که گوهر فروش است یا پیله ور ؟ حالا تا هنر ما رو نبینن می تونن بفهمن قصد ما از آفرینش هنر چیه ؟.

پس یه طرحی بدین که تا 19/9/88 یه نمایشگاه بذاریم و هنرمون رو عرضه کنیم ... تا همه بدونن طرح ما چیه؟ برنامه ما چیه ؟ اینجوری که هیشکی نمی دونه کار ما چیه !!!!