یادمه وقتی واسه خواهرم که ازم دوره نامه می نوشتم کلی شعر واسش می نوشتم و ادبی می نوشتم ... خواهرم یه جواب داد واسه همیشه آویزه گوشم شد : گفت : من خودم یه پا شاعرم واسه من از خبر های خونه بنویس ...