"یوهن هر" تازه به دنیا اومده و از خیلی از چیزا تو این دنیا خبر نداره، فقط می دونه که باید خوب باشه !!!

به "یوهن هر" ای میل بزنید و بهش بگین چه چیزایی خوبه؟

E-mail: uhanhar@yahoo.com

وقتی فهمید که همه از چه چیزی بیشتر خوششون میاد با هم همون کارو بیشتر انجام میدیم

"یوهن هر" فقط اینو می دونه که باید خوب باشه

شما هم بهش بگین که چه چیزایی خوبه ؟؟؟

فقط از خوبی ها بهش بگین ...

سپاسگزارم